10 IQ Tests to Take To Measure Your Intelligence Quotient

Intelligentiequotiënt en IQ-tests zijn enkele nieuwe termen die we in de new age-wereld horen.

We weten allemaal dat we, web als onze vingerafdrukken, DNA en gelaatstrekken, allemaal verschillende manieren van denken, redeneren en herinneren hebben. Cognitieve vaardigheden zijn deze vaardigheden van onze hersenen die onze bewuste intellectuele activiteiten bepalen. Ze helpen ons ons IQ of intelligentiequotiënt te bepalen.

IQ-test

Er wordt aangenomen dat ieder van ons verschillende IQ-niveaus heeft. Wie heeft er niet van gehoord dat Stephen Hawking en Albert Einstein extreem clever worden genoemd vanwege hun hoge IQ? Er wordt gezegd dat Stephen Hawking een IQ van 162 heeft, en Albert Einstein had ook een vergelijkbare rating.

Nu moet je je afvragen of er een manier is om deze intellectuele vaardigheden van mensen te meten. Het antwoord op deze vraag is wederom ja. Verschillende organisaties voeren vele soorten IQ-tests uit om de cognitieve vaardigheden van een persoon te testen.

Dit artikel bespreekt IQ, IQ-tests en wat voor soort intelligentie wordt gemeten in een IQ-test. We zullen ook bespreken waarom IQ-testscores ertoe doen en welke 10 IQ-tests we moeten nemen om ons intelligentiequotiënt te meten.

Wat is IQ en waarom is het essentieel?

De meest basale definitie van IQ, wat staat voor intelligentiequotiënt, is een meting van iemands mind op foundation van de resultaten van specifiek gemaakte assessments. Wanneer we iemands IQ of intelligentiequotiënt definiëren, zeggen we meestal dat dit een maatstaf is voor hoeveel voorsprong of achterstand iemand heeft in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten.

Volgens psychologen wordt het gemiddelde IQ op 100 geschat. De IQ-score wordt geschat door dezelfde check af te nemen bij een groot aantal individuen uit elke sociaal-economische groep in de samenleving, en vervolgens de resultaten te middelen.

Test

De alomtegenwoordige vraag is: waarom is IQ zo essentieel? Welnu, het antwoord hangt af van hoe u uw IQ wilt gebruiken. IQ definieert inderdaad niet hoe iemands carrière of leven eruit zou zien. Maar het helpt zeker om iemands probleemoplossend vermogen, retentievermogen en intelligentie te bepalen.

IQ helpt om veel dingen te achterhalen op foundation van iemands leeftijd. IQ helpt bijvoorbeeld bepalen of een type een speciaal onderwijsprogramma nodig heeft vanwege een laag of hoog IQ. IQ helpt werkgevers ook de juiste werknemer te vinden door hun cognitieve vaardigheden te beoordelen.

Wat is een IQ-test?

De verhouding tussen mentale leeftijd en chronologische of fysieke leeftijd werd vroeger met 100 vermenigvuldigd om het IQ te berekenen. Hier verwijst mentale leeftijd naar de volwassenheid van de hersenen of naar de leeftijd waarop onze hersenen werken. De chronologische of fysieke leeftijd verwijst naar het aantal jaren dat we op aarde hebben doorgebracht.

Sinds zijn oorsprong in het start van de 20e eeuw is de IQ-test zoals we die nu kennen aanzienlijk vooruitgegaan. Ze blijven aspecten van iemands intelligentiequotiënt beoordelen in plaats van alles wat ze eerder hebben geleerd, en hun doel is niet veranderd, web zomin als hun techniek.

Een IQ-test beoordeelt verschillende cognitieve vaardigheden en levert een resultaat op dat bedoeld is om iemands potentieel en intellectuele bekwaamheid te meten. IQ-tests zijn een van de meest gebruikte psychologische assessments.

Welk kind intelligentie wordt gemeten in een typische IQ-test?

Er is ruim een ​​eeuw verstreken sinds de uitvinding van de IQ-test. In het verleden gebruikten scholen en universiteiten ze om leerlingen te identificeren die meer hulp nodig hadden in de klas. Mensen gebruikten de beoordelingen ook om te helpen bij het identificeren van mensen die in aanmerking kwamen voor conventionele beroepen en veldslagen. Zelfs vandaag de dag dienen IQ-tests vergelijkbare functies, behalve dat ze voor een veel uitgebreider scala aan doeleinden worden gebruikt.

Meeteenheid

Een standaard IQ-test omvat het nemen van verschillende intelligentietestoefeningen. Dit bestaat uit het vermogen om ruimtelijke relaties, kortetermijngeheugen, numerieke vaardigheden en analytisch redeneren te herkennen. IQ-tests richten zich hierop omdat intelligentie bij de huidige generatie vaak de nadruk legt op vaardigheden als taal, rekenvaardigheid, geheugen en situationeel bewustzijn. Het zien van verbanden, het oplossen van problemen en het onthouden van kennis zijn cruciale aspecten van intelligentie. Daarom controleren IQ-tests de capaciteiten van mensen in deze sectoren aan de hand van vragen en situaties.

Zijn IQ-testscores echt belangrijk?

We weten allemaal dat IQ-tests een verscheidenheid aan cognitieve vaardigheden beoordelen. Het levert een resultaat op dat bedoeld is om het potentieel en de capaciteiten van een individu te evalueren. Succes is niet altijd gecorreleerd met mind. IQ-testen zijn immers bedoeld om het potentieel van een persoon te beoordelen. IQ-tests houden geen rekening met de andere zeer belangrijke elementen zoals ambitie, gedrevenheid, kansen en het vermogen om onder stress helder te redeneren.

Dus als de vraag is of IQ-testscores ertoe doen, is het antwoord dat deze scores wel een rol spelen, maar niet de hoofdrol spelen. Zoals we eerder hebben gelezen, kunnen IQ-tests alleen de capaciteiten van de hersenen aantonen. Maar om deze rating in ons leven van belang te maken, moeten we nog een paar vaardigheden, motivatie en vastberadenheid toevoegen.

IQ-tests zijn nuttig voor een verscheidenheid aan toepassingen. Onderwijsinstellingen en bedrijven gebruiken IQ-tests voor academische evaluatie en plaatsing. Onderzoekers en wetenschappers gebruiken IQ-testresultaten ook bij cognitief onderzoek, de beoordeling van sollicitanten en de analyse en diagnose van cognitieve tekorten. Ten slotte gebruiken mensen IQ-tests om mentale capaciteiten zoals aandacht, snelheid en herinnering te evalueren.

Nadat je zoveel over IQ-tests hebt gelezen, denk je misschien na over waar we IQ-tests kunnen geven. De oplossing voor uw dilemma is hier. Hieronder vindt u een lijst met web sites en organisaties die IQ-tests uitvoeren. U kunt deze assessments proberen om uw intelligentiequotiënt te meten.

Mensa IQ-test

Mensa Worldwide staat bekend als een organisatie die bestaat uit leden met IQ-scores van meer dan 130. Ze zeggen dat ze menselijke intelligentie erkennen en ontwikkelen voor het welzijn van iedereen. Daarnaast bieden zij hun leden een stimulerende academische en sociale omgeving.

Mensa Internationaal

Deze check is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, waarbij u in 25 minuten 35 vragen moet beantwoorden. Ze hebben vragen die grotendeels gebaseerd zijn op visuele patronen en toenemende moeilijkheidsgraad. Ze laten een andere professionele intelligentietest afnemen, afgenomen door hun psychologen, waarmee ze hun leden toevoegen.

IQtest.com

IQtest.com biedt ‘s werelds toonaangevende on-line IQ-test. Deze check was voorheen beperkt tot bedrijven, onderwijsinstellingen en aanvragen van erkende professionals. Maar nu is het beschikbaar voor iedereen die hun web site bezoekt. IQtest.com biedt niet alleen uw free of charge algemene IQ-score, maar ook een optionele diepgaande analyse van uw resultaten die uw belangrijkste cognitieve sterke en zwakke punten identificeren.

IQTest.com

Ze rapporteren ook uw prestaties op 13 verschillende intelligentiegebieden. Hun free of charge examen is gemaakt door promovendi, is statistisch verantwoord, omvat het meest recente onderzoek en kan op elk apparaat worden afgelegd. Er wordt ook gezegd dat deze web site de meest betrouwbare free of charge IQ-test biedt die momenteel on-line toegankelijk is.

Free of charge-IQtest.web

Free-IQtest.web biedt zijn gebruikers een IQ-test aan, die snel, free of charge en nauwkeurig is. Deze check is voor mensen die hun IQ-score snel willen vinden en tegelijkertijd nauwkeurig willen zijn.

Gratis IQ-test

Voor de check van Free-IQtest.web is alleen uw geboortedatum nodig om de check te starten. Het geeft u een reeks vragen en de tijdsperiode waarin u de vragen gaat oplossen, wordt vastgelegd. Na voltooiing van de check geeft de web site de IQ-score weer op foundation van het aantal juiste antwoorden, tijd en leeftijd.

MijnIQgetest

MyIQtested is een web site die een IQ-test aanbiedt, ontworpen door professionals en geheel free of charge is. Het beste van hun assessments is dat het gebruikers slechts ongeveer 10 tot 20 minuten kost om de check te voltooien. Ze hebben unieke en uitdagende vragen die u kunnen helpen uw IQ-score te vinden.

MijnIQGetest

MyIQtested bestaat al meer dan 10 jaar en heeft meer dan 1 miljoen testpersonen. Een ander pluspunt van deze web site is dat deze een zeer gedetailleerde IQ-score biedt en zelfs de scores van de linker- en rechterhersenhelft uitsplitst!

Free of charge IQ-test

FreeIQtest.data voert zijn IQ-test uit op foundation van de Wechsler Grownup Intelligence Scale of WAIS IQ-scoreformule. De WAIS is nu de intelligentietest die zowel volwassenen als adolescenten over de hele wereld het vaakst afleggen.

IQ-test

De check is vrij eenvoudig, waarbij er 20 vragen zijn gebaseerd op de WAIS IQ-scoreformule. Je moet de vragen snel proberen, omdat tijd een belangrijke rol speelt in WAIS. Het beste van deze check is dat je identiteit anoniem blijft en dat je rating niet wordt gedeeld of opgeslagen.

Memorado’s IQ-test

Memorado is eigenlijk een applicatie die je niet alleen een IQ-test biedt, maar je in plaats daarvan video games, activiteiten en nog veel meer biedt. Ze omvatten meer dan 20 spellen die zijn gemaakt om uw competentie en vertrouwen in vaardigheden zoals focus, geheugen, mentale snelheid, logisch redeneren, bewustzijn, enz. te testen en te vergroten.

Herinneren

Met Memorado kunt u elke dag nieuwe IQ- en prestatietests afleggen, die ook uw ontwikkeling bijhouden en verbeterpunten aanwijzen. Terwijl je je een weg baant naar een briljanter mind, geeft de app je ook uitgebreide inzichten in hoe je het doet op het gebied van specifieke vaardigheden.

IQ-World-Check.com

IQ-World-Check.com biedt een IQ-test met een beoordeling van 4,67. Hun check bestaat uit 40 vragen die je in 20 minuten moet proberen. Hun deskundige IQ-test bevat vragen die steeds moeilijker worden en houdt rekening met de doorlooptijd bij het bepalen van uw rating.

Wereldwijde IQ-test

Nadat u het examen heeft afgerond, krijgt u uw IQ-score op foundation van mondiale gegevens en de bevolking als geheel. Deze check is bedoeld om iemands intellectuele capaciteiten te evalueren, terwijl de culturele eigenaardigheden van andere landen worden uitgesloten.

IQ Check Academie

Deze IQ-test van IQ Check Academy bestaat uit 20 vragen. De moeilijkheidsgraad van deze vragen zal geleidelijk toenemen en de tijd die nodig is om de vragen op te lossen zal worden genoteerd.

IQ Test Academie

Je kunt zien hoe je hebt gescoord en vergelijken met degenen die de check al hebben gedaan. IQ Check Academy geeft u ook een certificaat en prestatierapport na het succesvol afronden van de check.

De IQ-test van BMI

BMI, of het Mind Metrics Initiative, is een web site die IQ-onderzoek doet en bekend staat om zijn persoonlijkheids- en beoordelingsinstrumenten. De IQ-test wordt beschouwd als de meest nauwkeurige on-line IQ-test.

BMI IQ-test

De check is gemaakt door het IQ-onderzoeksteam van BMI en bestaat uit 20 lastige vragen. BMI geeft een gedetailleerde prestatieanalyse van uw intellectuele sterke punten en beperkingen en uw unieke IQ-certificaat.

IQ-test.org

IQ-test.org biedt IQ-tests met nauwkeurige assessments en onmiddellijke resultaten. U ontvangt uw rating zodra u de check met 20 vragen met succes heeft afgerond. Na voltooiing van de check ontvangt u bovendien een erkend IQ-certificaat en een rapport van 42 pagina’s waaruit snel uw mind blijkt.

Online IQ-test

Hun gecertificeerde rating en accreditatie kunnen de vooruitzichten in het leven meteen verbeteren. Ten slotte verkrijgt u een formele IQ-accreditatie van het ILL-instituut.

Conclusie

Het herkennen van het totale vaardigheidsniveau van een persoon is van cruciaal belang om te bepalen hoe goed hij of zij het kan en zal doen in een klaslokaal, en om de mensen om hem heen te helpen bij het begrijpen van zijn potentieel in de academische wereld en in het dagelijks leven.

Hoewel de resultaten van IQ-tests inzicht kunnen geven in de bekwaamheid van een persoon op bepaalde gebieden, is het essentieel om te onthouden dat andere aspecten in de echte wereld even belangrijke voorspellers zijn van iemands talenten. Deze elementen omvatten bevlogenheid, emotionele volwassenheid en communicatieve vaardigheden.

Je kunt deze spellen ook bekijken om de cognitieve functie te verbeteren.

Rate this post
porno izle altyazılı porno porno