40+ Node.js Frequently Asked Interview Questions [2023]

Node.js is een cruciaal onderdeel van de technologiestapel van veel grote bedrijven, zoals PayPal, Trello, Walmart en NASA.

Volgens ZipRecruiter verdient een Node.js-ingenieur in de VS gemiddeld $116.495 per jaar of ongeveer $56,01 per uur.

Het voorbereiden van sollicitatiegesprekken is belangrijk als je al een ervaren Node JS-ingenieur bent en op zoek bent naar een nieuwe rol.

Knooppunt-JS

Hieronder volgen enkele van de meest voorkomende Node.js-vragen die u waarschijnlijk zult tegenkomen in uw volgende sollicitatiegesprek.

Wat is Node.js?

Node.js is een lichtgewicht maar krachtig raamwerk dat wordt gebruikt voor het maken van webapplicaties aan de serverzijde. Deze platformonafhankelijke JavaScript-runtimeomgeving is gebouwd op de V8 JavaScript-engine van Google. Het ontwerp is vergelijkbaar met dat van Ruby’s Occasion Machine en Python’s Twisted.

Waarom Node.js gebruiken?

Waarom-gebruik-Nodejs
 • Hiermee kunnen ontwikkelaars JavaScript als backend-taal gebruiken. Met Node.js kunnen gebruikers JavaScript-code buiten een browser uitvoeren, en ontwikkelaars kunnen JavaScript zowel aan de voorkant als aan de achterkant van een applicatie gebruiken.
 • Node.js is lichtgewicht. Through het asynchrone, gebeurtenisgestuurde I/O-model zorgt Node.js ervoor dat geen enkel knooppunt rechtstreeks I/O afhandelt, waardoor het efficiënt en lichtgewicht is.
 • Vereenvoudigt het werk van ontwikkelaars through Node Package deal Supervisor (NPM). Ontwikkelaars hoeven niet alles vanaf nul te creëren, omdat NPM een verzameling kleine open-source softwaremodules heeft die u tijdens de ontwikkeling kunt downloaden en gebruiken.

Waarom is Node.js single-threaded?

Node.js voert JavaScript-code uit als een enkele thread. Het betekent dus dat het deze JavaScript-code tegelijk uitvoert. Through de libuv-bibliotheek voert Node.js echter verschillende threads uit die verschillende taken uitvoeren, zoals het lezen van bestanden van een schijf en netwerkverzoeken.

Hoe gaat Node.js om met gelijktijdigheid?

Concurrency is een situatie waarbij een applicatie meerdere taken tegelijkertijd afhandelt. Node.js maakt gebruik van gebeurtenislussen waarbij asynchrone code naar het einde van de gebeurteniswachtrij wordt gepusht. Hoewel JavaScript single-threaded is, zorgt de gebeurtenislus ervoor dat Node.js niet-blokkerende I/O-bewerkingen kan uitvoeren door I/O-taken naar de systeemkernel te verplaatsen.

Wat is NPM?

Het is ‘s werelds grootste softwareregister, met meer dan 800.000 codepakketten. Node Package deal Supervisor wordt automatisch geïnstalleerd wanneer u Node.js installeert.

Wat is een gebeurtenislus?

Ondanks dat JavaScript single-threaded is, zorgt een gebeurtenislus ervoor dat Node.js niet-blokkerende I/O-bewerkingen kan uitvoeren. Waar mogelijk verplaatst Node.js bewerkingen naar de systeemkernel.

Wat zijn gebeurteniszenders?

Dit zijn objecten in Node.js die een gebeurtenis activeren nadat ze een bericht hebben verzonden dat een bepaalde actie is voltooid. JavaScript-ontwikkelaars kunnen dus code schrijven die luistert naar gebeurtenissen van een zender.

Wat is WASI?

WebAssembly System Interface (WASI) API implementeert de WebAssembly System Interface. WASI gebruikt POSIX-achtige functies om sandbox-webapplicaties toegang te geven tot het onderliggende besturingssysteem.

Wat is REPL?

Learn-Eval-Print-Loop (REPL), in Node.js, is een interactieve shell die Node.js-expressies verwerkt. De eenvoudig te gebruiken opdrachtregel registreert code-invoer van een gebruiker, interpreteert de resultaten, drukt deze af en herhaalt deze totdat de gebruiker aangeeft dat het programma moet worden afgesloten.

Wat is de controlestroom?

Het is de manier waarop we de logica en codestroom in onze applicaties controleren. If-instructies kunnen de stroom van de code in een specifieke richting regelen op foundation van de standing van variabelen en uitvoer van functies.

Wat is de terugbelhel?

Callback hell, ook bekend als de piramide van onheil, is een situatie waarbij meerdere callbacks binnen een functie zijn genest. Callback hell wordt geassocieerd met asynchrone programmering en maakt de code moeilijk te begrijpen en te onderhouden.

Wat is middleware in Node.js?

Middleware is een functie die alle toegang heeft om op een object te reageren, een object aan te vragen en naar de volgende middleware in de verzoek-antwoordcyclus van de app te gaan. Middleware fungeert als verbinding tussen de applicaties, gegevens en gebruikers.

Wat zijn Node.js-streams?

Streams zijn een verzameling gegevens die vergelijkbaar zijn met arrays en strings. Deze streams hoeven echter niet in het geheugen te passen en zijn mogelijk tegelijkertijd beschikbaar.

Wat is leidingwerk?

Piping is het proces waarbij meerdere stromen met elkaar worden verbonden. U kunt bijvoorbeeld de lees- en schrijfstromen doorsturen om de overdracht van gegevens van het ene bestand naar het andere mogelijk te maken.

Wat zijn Node.js-buffers?

Buffermodules bieden een manier om binaire gegevensstromen te verwerken in een Node.js-instelling. In Node.js is Buffer een globaal object; u hoeft niet te importeren met het trefwoord ‘vereist’.

Met deze syntaxis kunt u een lege buffer met een lengte van 15 maken;

var buf = Buffer.alloc(15);

Wat is gebeurtenisgestuurd programmeren?

Voordat we leren wat gebeurtenisgestuurd programmeren is, moeten we deze concepten begrijpen;

 • Gebeurtenisberichten kennisgeving
 • Producent-gebeurtenisbronuitgever en afzender
 • Sink voor consumentenevenementenabonnee, ontvanger en afhandelaar
 • Berichtenwachtrij-evenementwachtrij

Occasion-driven programming is een idea waarbij code wordt geschreven om op gebeurtenissen te reageren. We kunnen bijvoorbeeld een geautomatiseerd systeem hebben waarbij sensoren detecteren wanneer een bepaalde temperatuur wordt bereikt.

Dergelijke systemen hebben gebeurtenishandlers die op gebeurtenissen reageren en ervoor zorgen dat de juiste actie wordt ondernomen.

Wat is een testpiramide?

De testpiramide toont het aandeel unit-tests, integratietests en end-to-end-tests die nodig zijn om een ​​applicatie volledig te ontwikkelen. De testpiramide helpt bij het ontwikkelen van een robuust testpakket en bepaalt de frequentie en volgorde van beoordelingen.

Wat is een fout-eerst-callback?

Error-first callback pass-fouten en gegevens. Een foutobject is het eerste dat u aan dergelijke functies doorgeeft, en het tweede zijn de bijbehorende gegevens. Met Error-first callback kunt u een error-object doorgeven, controleren of er iets mis is en dit vervolgens afhandelen. Als er geen probleem wordt gedetecteerd, gaat u verder met de volgende argumenten.

Wat zijn LTS-releases?

Langetermijnondersteuning (LTS) is een softwarerelease die uitgebreide ondersteuning krijgt van de ontwikkelaars. De verlengde ondersteuning kan 2-5 jaar duren, in tegenstelling tot reguliere programma’s, die slechts 6 maanden tot 1 jaar ondersteuning krijgen.

Wat is een URL-module?

Een URL-module splitst (parseert) een webadres op in leesbare delen. U moet de methode require() opnemen om de URL-module te kunnen gebruiken.

Wat is libuv?

Libuv is een platformonafhankelijke bibliotheek geschreven in de programmeertaal C en biedt een asynchrone, gebeurtenisgestuurde programmeerstijl. Libuv biedt een gebeurtenislus en op callback gebaseerde meldingen van I/O.

Wat zijn stompen?

Teststrookjes zijn spionnen/functies met voorgeprogrammeerd gedrag. Stubs kunnen bestaande functies afdekken of anoniem zijn.

U kunt stubs gebruiken wanneer;

 • Sommige exams mislukken vanwege fouten in de netwerkverbinding en niet vanwege codefouten.
 • U wilt het gedrag van een methode controleren en de code een specifiek pad volgen.

Wat is package deal.json?

Package deal.json is het hart van een Node.js-project. In dit bestand worden belangrijke metadata over een venture vastgelegd die nodig zijn voordat deze naar NPM worden gepubliceerd. Package deal.json definieert de functionele kenmerken van een venture die NPM gebruikt om scripts uit te voeren, afhankelijkheden te installeren en het toegangspunt tot het pakket te identificeren.

Wat is het .json-bestandspakket?

JSON is de korte vorm voor JavaScript Object Notation. Het is een lichtgewicht formaat voor het transporteren en opslaan van gegevens en wordt vaak gebruikt wanneer gegevens van een webserver naar een webpagina worden verzonden.

Een package deal.json-bestand is geschreven in JSON-indeling.

Wat is het Categorical.js-pakket?

Categorical.js is een Node.js-framework met robuuste functies voor het maken van mobiele en webapplicaties.

U kunt dit minimalistische webframework installeren met deze opdracht;

npm set up categorical --save

Noem enkele frameworks die in Node.js worden gebruikt.

 • Categorical.js
 • koa.js
 • Meteoor.js
 • Socket.io
 • Nest.js
 • Sails.js
 • Totaal.js
 • Hapi.js

Noem enkele timingfuncties van Node.js

 • setTimeout/clearTimeout (): Het is een functie die code plant om uit te voeren na de toegewezen tijd (getimed in milliseconden)
 • course of.nextTick(): Het is een functie die een callback-functie plant die moet worden aangeroepen in de volgende iteratie van de gebeurtenislus
 • clearImmediate/setImmediate(): Code wordt uitgevoerd na de bestaande gebeurtenisluscyclus
 • setInterval/clearInterval(): Deze functie wordt gebruikt om een ​​codeblok meerdere keren uit te voeren

Noem enkele veelgebruikte bibliotheken in Node.js

 • Lodash
 • Asynchroon
 • Categorical.js
 • Karma
 • Axios
 • Grommen
 • Moleculair
 • Cloudinair
 • Mokka
 • PM2

Welk commando wordt gebruikt om externe bibliotheken te importeren?

commando ‘vereist’. Met “var http=require (“HTTP”)” wordt bijvoorbeeld de HTTP-bibliotheek geladen.

Wat zijn terugbelverzoeken?

Dit zijn functies die worden aangeroepen nadat een bepaalde taak is voltooid. Met een dergelijke instelling kan het programma een ander stuk code uitvoeren en blokkering voorkomen.

Wat zijn de modules?

Modules zijn herbruikbare JavaScript-codes die ontwikkelaars helpen zich te houden aan het DRY-programmeerprincipe (Do not Repeat Your self). Dergelijke modules helpen ook bij het opsplitsen van complexe logica in kleine, eenvoudige en beheersbare brokken.

Hoe zou u de time period I/O definiëren?

I/O is de afkorting voor invoer/uitvoer. Het verwijst naar de interactie van het programma met het netwerk en de schijf van het systeem. Praten met databases, gegevens lezen/schrijven van/naar een schijf en HTTP-verzoeken doen zijn voorbeelden van I/O-bewerkingen.

Welke database wordt vaak gebruikt met Node.js?

MongoDB

Beschrijf de exitcodes van Node.js

Exitcodes zijn een specifieke groep codes die processen afsluiten.

Enkele van de meest voorkomende Node.js-exitcodes zijn;

 • Handler Runtime-fout
 • Interne JavaScript-evaluatiefout
 • Onontdekte fatale uitzondering
 • Fatale fout
 • Interne uitzondering
 • Ongebruikt

Wat is een reactorpatroon in Node.js?

Het reactorpatroon in Node.js wordt gebruikt om te voorkomen dat I/O-bewerkingen worden geblokkeerd. Een reactorpatroon heeft een handler die is gekoppeld aan invoer-/uitvoerbewerkingen.

Een reactorpatroon volgt dit patroon;

 • Applicatie doet verzoeken
 • Occasion demultiplexer verzamelt deze verzoeken en vormt gebeurteniswachtrijen
 • Libuv, een asynchrone IO-bibliotheek, voert de gebeurtenisdemultiplexer uit.

Leg asynchrone en niet-blokkerende API’s in Node.js uit

Wanneer een bericht through de asynchrone architectuur wordt verzonden. De server slaat de informatie op en ontvangt een melding wanneer de taak is voltooid.

Niet-blokkerende API’s reageren onmiddellijk met alle beschikbare gegevens. Het blokkeert echter geen uitvoeringen, maar blijft draaien volgens de verzoeken.

Leg de V8-motor uit in Node.Js

V8 JavaScript is ontwikkeld voor de webbrowsers Chromium en Google Chrome om de uitvoering van JavaScript in webbrowsers te verbeteren. In plaats van een tolk te gebruiken, vertaalt de V8 JS-code naar efficiëntere code om snellere JavaScript-uitvoeringssnelheden te bereiken.

Maak onderscheid tussen spawn() en fork()

 • Paaien() maakt een nieuwe functie aan en begin deze through de opdrachtregel. Deze functie creëert een knooppuntmodule op de processor, waarna Node.js deze aanroept wanneer het variety retourgegevens verwerkt.
 • Vork() is een instantie van een reeds bestaande spawn() -methode. Het spawnproces zorgt ervoor dat er altijd meer dan één actief knooppunt is dat op een bepaald second taken afhandelt.

Verschil tussen synchrone en asynchrone functies

In een synchrone functiecode wordt in een bepaalde volgorde uitgevoerd op foundation van de instructies van het programma.

In een asynchrone functie, code kan parallel worden uitgevoerd. De volgende bewerking kan in een dergelijke omgeving plaatsvinden, zelfs als er een ander proces wordt verwerkt.

Hoe pakketten beheren in Node.js-projecten?

Verschillende pakketinstallatieprogramma’s worden geleverd met configuraties om pakketten in Node.js-projecten te beheren. De meeste van deze pakketten gebruiken npm of garen. Gelukkig bieden beide toegang tot vrijwel alle JavaScript-bibliotheken met uitgebreide functionaliteiten.

Leg de controlestroomfunctie uit

Dit is een stukje code dat tussen verschillende asynchrone functieaanroepen wordt uitgevoerd.

Conclusie

We hebben de meeste vragen behandeld die u waarschijnlijk zult tegenkomen in een Node.js-interview. U moet er echter ook voor zorgen dat u over de technische vaardigheden van Node.js beschikt. Veel succes met de voorbereiding op het volgende sollicitatiegesprek.

U kunt ook enkele NodeJS-frameworks verkennen om de web- en API-ontwikkeling te versnellen.

Rate this post
porno izle altyazılı porno porno